The Way To Yahuweh
I am Yahuweh – That is My Name
Isaiah 42:8

Dead Sea Scrolls Textual Critical Edition – Zechariah

Dead Sea Scrolls TC Edition - Zechariah

Zechariah / זכריה - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined

Chapter 1
1 בחדש השמיני בשנת שתים לדריוש היה דבר יהוה אל זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא לאמר
2 קצף יהוה על אבותיכם קצף
3 ואמרת אלהם כה אמר יהוה צבאות שובו אלי נאם יהוה צבאות ואשוב אליכם אמר יהוה צבאות
4 אל תהיו כאבתיכם אשר קראו אליהם הנביאים הראשנים לאמר כה אמר יהוה צבאות שובו נא מדרכיכם הרעים ומעליליכם הרעים ולוא שמעו ולוא הקשיבו אלי נאם יהוה
5 אבותיכם איה הם והנביאים הלעולם יחיו
6 אך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם יהוה צבאות לעשות כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו
9 ואמר מה אלה אדני ויאמר אלי המלאך הדבר בי אני אראך מה המה אלה
10 ויען האיש העמד בין ההדסים ויומר אלה אשר שלח יהוה להתהלך בארץ
12
και απεκριθη ο αγγελος יהוה και ειπεν יהוה των δυναμεων, εως τινος ου μη ελεησης την Ιερουσαλημ και τας πολεις ιουδα, ας υπερειδες τουτο εβδομηκοστον ετος
13 ויען יהוה את המלאך הדבר בי דברים טובים דברים נחומים
14 ויאמר אלי המלאך הדבר בי קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה
Chapter 2
2
και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα εν εμοι τι εστιν ταυτα יהוה και ειπεν προς με ταυτα τα κερατα τα λικμησαντα τον ιουδαν τον Ισραηλ και την ιερουσαλημ
3
Και εδειξεν μοι יהוה τεσσαρες τεκτονας
4
και ειπα τι ουτοι ερχονται του ποιησαι; και ειπεν προς με Ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον Ιουδαν και τον Ισραηλ κατεαξαν, και ουδεις αυτων ηρεν κεφαλην και εισηλθον ουτοι του οξυναι αυτα εις χειρας αυτων τα τεσσαρα κερατα τα εθνη τα επαιρομενα κερας επι την γην יהוה του διασκορπισαι αυτην
7
και ιδου ο αγγελος ο λαλων εν εμοι ειστηκει, και αγγελος ετερος εξεπορευετο εις συναντησιν αυτω
8
Και ειπεν προς αυτον δραμε λαλησον προς τον νεανιαν εκεινον λεγων ατειχιστας τιθησεις ιερουσαλημ απο πληθους ανθρωπων
9
και εγω εσομαι εις αυτην, λεγει יהוה τειχος πυρος κυκλοθεν και εις δοξαν εσομαι εν μεσω αυτης
10 הוי הוי ונסו מארץ צפון נאם יהוה כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם יהוה
11 הוי ציון המלטי יושבת בת בבל
12 כי כוה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השוללים אתכם כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו
13 כי הנני מניף את ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתמה כי יהוה צבאות שלחני
14 רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם יהוה
16
και κατακληρονομησει יהוה τον Ιουδαν την μεριδα αυτου επι την γην την αγιαν και εκλεξεται ετι εν ιερουσαλημ
17
σιωπησον πασα σαρξ απο προσωπου יהוה διοτι εξεγηγερται εκ νεφελων αγιων αυτου
Chapter 3
1
Και εδειξεν μοι τον ιωσηε τον ιερεα τον μεγαν εστωτα προ αγγελου יהוה και ο διαβολος ειστηκει εκ δεξιων αυτου του αντικεισθαι αυτω
2 ויאמר יהוה אל השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלים הלוא זה אוד מצל מאש
3 ויהשוע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך
4 ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות
5 ואמר ישימו צניף טהור על רואשו וישימו הצניף הטהור על רואשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד
6 ויעד מלאך יהוה ביהשוע לאמר
7 כה אמר יהוה צבאות אם בדרכי תלכ ואם את משמרתי תשמר וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמר את חצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה
8 שמע נא יהשוע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך כי אנשי מופת המה כי הנני מביא את עבדי צמח
9 כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהשוע על אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשיתי את כול הארץ ההיא ביום אחד
10 ביום ההוא נאם יהוה צבאות תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה
Chapter 4
1 וישוב המלאך הדבר בי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו
2 ויומר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגולה על רושה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על רושה
4 ואען ואומרה אל המלאך הדבר בי לאמר מה אלה אדני
Chapter 5
8 ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העפרת אל פיה
9 ואשאה עיני ואראה והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים
10 ואומרה אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה
11 ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכונתה
Chapter 6
1 ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וההרים הרי נחוש
2 במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים
3 ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה הרבעית סוסים ברדים אמיצים
5 ויען המלאכ ויומר אלי אלה ארבע רחות השמים יוצאות מהתיצב על אדון כול הארץ
Chapter 8
2 כוה אמר יהוה צבאות קנאתי לציון קנאה גדולה וחמה גדולה קנאתי לה
3 כוה אמר יהוה שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת והר יהוה צבאות הר הקודש
4 כוה אמר יהוה צבאות עד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים
6 כוה אמר יהוה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההמה הגם בעיני יפלא נאם יהוה צבאות
7 כוה אמר יהוה צבאות הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש
19
Ταδε λεγει יהוה των δυναμεων Νηστεια η τεταρας και νηστεια η πεμπτη και νηστεια η εβδομη και νηστεια η δεκατη εσονται τω οικω ιουδα εις ευφροσυνην και εις εορτας αγαθας και την αληθειαν και την ειρηνην αγαπησατε
20
Ταδε λεγει יהוה των δυναμεων εως ελθωσιν λαοι και κατοικουντες πολεις πολλας
21
και ελευσονται κατοικουντες πεντε πολεις προς μιαν λεγοντες πορευθωμεν πορευομενοι του προσωπου יהוה και εκζητησαι το προσωπον יהוה των δυναμεων, πορευσομαι καγω
23
ταδε λεγει יהוה των δυναμεων εν ταις ημεραις εκειναις εαν επιλαβωνται δεκα ανδρες εκ πασων των γλωσσων των εθνων και επιλαβωνται του κρασπεδου ανδρος Ιουδαιου λεγοντες Πορεπορευσομεθα μεθ υμων, οτι ακηκοαμεν θεος μεθ υμων.
Chapter 9
1
Λημμα λογου יהוה εν γη αδραχ και δαμασκου καταπαυσις αυτου οτι τω יהוה οφθαλμος ανθρωπων και πασων φυλων του Ισραηλ
2
και γε εμαθ οριζει αυτην, τυρος και σειδων, διοτι εφρονησεν σφοδρα
3
και ωκοδομησεν τυρος οχυρωματα εαυτη και εβουνισεν αργυριον ως χουν και χρυσιον ως πηλον εξοδων
4
ιδου יהוה κληρονομησει αυτη και παταξει εις θαλασσαν δυναμιν αυτης, και αυτη εν πυρι καταναλωθησεται
5
και οψεται ασκαλων και φοβηθησεται και Γαζα και οδυνηθησεται σφοδρα και Ακκαρων οτι ησχυνθη επι τω παραπτωματι αυτης και απολειται βασιλευς εκ Γαζης και Ασκαλων ου μη κατοικηθη
Chapter 10
11 ועבר בים צרה והכה בים גלים והבישו כל מצולות יאר והורד גאון אשור ושבט מצרים יסור
12 וגברתים ביהוה ובשמו יתהללו נאם יהוה
Chapter 11
1 פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך
2 הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבצור
Chapter 12
1 משא דבר יהוה על ישראל נאם יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו
2 הנה אנכי שם את ירושלם סף רעל לכל העמים סביב וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלם
3 והיה ביום ההוא אשים את ירושלם אבן מעמסה לכל העמים כל עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ
7 והושיע יהוה את אהלי יהודה בראשנה למען לא תגדל תפארת בית דויד ותפארת יושב ירושלים על יהודה
8 ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלים והיא הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם
9 והיא ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים הבאים על ירושלים
10 ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור
11 ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רמון בבקעת מגדון
12 וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחַת בית דויד לבד ונשיהם לבד משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד
Chapter 14
18 ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את הגוים אשר לא יעלו לחג את חג הסכות