B
a
c
K

T
o

T
o
p


Download PDF file

ΙΩΑΝΝΟΥ Β

1 - 3

Ο πρεσβυτερος εκλεκτη Κυρια και τοις τεκνοις αυτης, ους εγω αγαπω εν αληθεια, και ουκ εγω μονος αλλα παντες οι εγνωκοτες την αληθειαν, δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ' ημων εσται εις τον αιωνα. εσται μεθ' ημων χαρις ελεος ειρηνη παρα ΘΥ ΠΡΣ και παρα ΙΥ ΧΥ του ΥΥ του ΠΡΣ εν αληθεια και αγαπη.

4 - 11

Εχαρην λιαν οτι ευρον εκ των τεκνων σου περιπατουντας εν αληθεια, καθως εντολην ελαβομεν παρα του ΠΡΣ. και νυν ερωτω σε, Κυρια, ουχ ως εντολην καινην γραφων σοι αλλα ην ειχομεν απ' αρχης, ινα αγαπωμεν αλληλους. και αυτη εστιν η αγαπη, ινα περιπατωμεν κατα τας εντολας αυτου· αυτη η εντολη εστιν, καθως ηκουσατε απ' αρχης, ινα εν αυτη περιπατητε. Οτι πολλοι πλανοι εξηλθον εις τον κοσμον, οι μη ομολογουντες ΙΝ ΧΝ ερχομενον εν σαρκι· ουτος εστιν ο πλανος και ο αντιΧΣ. βλεπετε αυτους, ινα μη απολεσητε α ειργασασθε αλλα μισθον πληρη απολαβητε. Πας ο προαγων και μη μενων εν τη διδαχη του ΧΥ ΘΝ ουκ εχει· ο μενων εν τη διδαχη, ουτος και τον ΠΡΑ και τον ΥΝ εχει. ει τις ερχεται προς υμας και ταυτην την διδαχην ου φερει, μη λαμβανετε αυτον εις οικιαν και χαιρειν αυτω μη λεγετε· ο λεγων γαρ αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις πονηροις.

12

Πολλα εχων υμιν γραφειν ουκ εβουληθην δια χαρτου και μελανος, αλλα ελπιζω γενεσθαι προς υμας και στομα προς στομα λαλησαι, ινα η χαρα ημων πεπληρωμενη η.

13

Ασπαζεται σε τα τεκνα της αδελφης σου της εκλεκτης.

THE END