B
a
c
K

T
o

T
o
p


Download PDF file


ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

Κεφαλαιο 1

1 - 14

Παυλος αποστολος ΧΡΥ ΙΗΥ δια θεληματος ΘΥ τοις αγιοις ουσιν και πιστοις εν ΧΡΩ ΙΗΥ, χαρις υμιν και ειρηνη απο ΘΥ ΠΡΣ ημων και ΚΥ ΙΗΥ ΧΡΥ. Ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν ΧΡΩ, καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη, προορισας ημας εις υιοθεσιαν ΙΗΥ ΧΡΥ εις αυτον, κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου, εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριστωσεν ημας εν τω ηγαπημενω. Εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου, την αφεσιν των παραπτωματων, κατα το πλουτος της χαριτος αυτου ης επερισσευσεν εις ημας, εν παση σοφια και φρονησει, γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος, κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων, ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω ΧΡΩ, τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω. Εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω ΧΡΩ. Εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας, το ευαγγελιον της σωτηριας υμων, εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω ΠΝΙ της επαγγελιας τω αγιω, ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων, εις απολυτρωσιν της περιποιησεως, εις επαινον της δοξης αυτου.

15 - 23

Δια τουτο καγω ακουσας την καθ' υμας πιστιν εν τω ΚΩ ημων ΙΗΥ και την εις παντας τους αγιους ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου, ινα ο ΘΣ του ΚΥ ημων ΧΡΥ ΙΗΥ, ο πατηρ της δοξης, δωη υμιν ΠΝΑ σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου, πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου, τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις, και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου. Ην ενηργησεν εν τω ΧΡΩ εγειρας αυτον εκ των νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις υπερανω πασης αρχης και εξουσιας και δυναμεως και κυριοτητος και παντος ονοματος ονομαζομενου, ου μονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και εν τω μελλοντι· και παντα υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου και αυτον εδωκεν κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια, ητις εστιν το σωμα αυτου, το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου.

Κεφαλαιο 2

1 - 10

Και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν υμων και ταις αμαρτιαις υμων, εν αις ποτε περιεπατησατε κατα τον αιωνα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του ΠΝΣ του νυν εργουντος εν τοις υιοις της απειθειας· εν οις και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε εν ταις επιθυμιαις της σαρκος ημων ποιουντες τα θεληματα της σαρκος και των διανοιων, και ημεθα τεκνα φυσει οργης ως και οι λοιποι· ο δε ΘΣ πλουσιος ων εν ελεει, δια την πολλην αγαπην ηλεησεν ημας, και οντας ημας νεκρους τοις σωμασιν συνεζωοποιησεν εν τω ΧΡΩ, - χαριτι εστε σεσωσμενοι - και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν τω ΧΡΩ ΙΗΥ, ινα ενδειξηται εν τοις αιωσιν τοις επερχομενοις το υπερβαλλον πλουτος της χαριτος αυτου εν χρηστοτητι εφ' ημας εν τω ΧΩ ΙΗΥ. Τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια πιστεως· και τουτο ουκ εξ υμων, ΘΥ το δωρον· ουκ εξ εργων, ινα μη τις καυχησηται. αυτου γαρ εσμεν ποιημα, κτισθεντες εν ΧΡΩ ΙΗΥ επι εργοις αγαθοις οις προητοιμασεν ο ΘΣ, ινα εν αυτοις περιπατησωμεν.

11 - 18

Διο μνημονευετε οτι ποτε υμεις τα εθνη εν σαρκι, οι λεγομενοι ακροβυστια υπο της λεγομενης περιτομης εν σαρκι χειροποιητου, οτι ητε τω καιρω εκεινω χωρις ΧΡΥ, απηλλοτριωμενοι της πολιτειας του Ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας, ελπιδα μη εχοντες και αθεοι εν τω κοσμω. νυνι δε εν ΧΡΩ ΙΗΥ υμεις οι ποτε οντες μακραν εγενηθητε εγγυς εν τω αιματι ΧΡΥ. Αυτος γαρ εστιν η ειρηνη ημων, ο ποιησας τα αμφοτερα εν και το μεσοτοιχον του φραγμου λυσας, την εχθραν εν τη σαρκι αυτου, τον νομον των εντολων καταργησας, ινα τους δυο κτιση εν αυτω εις ενα κοινον ΑΝΟΝ ποιων ειρηνην και αποκαταλλαξη τους αμφοτερους εν ενι σωματι τω ΘΩ δια του ΣΤΡΟΥ, αποκτεινας την εχθραν εν αυτω. και ελθων ευηγγελισατο ειρηνην υμιν τοις μακραν και ειρηνην τοις εγγυς· οτι δι' αυτου εχομεν την προσαγωγην οι αμφοτεροι εν ενι ΠΝΙ προς τον ΠΡΑ.

19 - 22

Αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι αλλα εστε συμπολιται των αγιων και οικειοι του ΘΥ, εποικοδομηθεντες επι τω θεμελιω των αποστολων και προφητων, οντος ακρογωνιαιου αυτου ΧΡΥ ΙΗΥ, εν ω πασα οικοδομη συναρμολογουμενη αυξει εις ναον αγιον εν ΚΩ, εν ω και υμεις συνοικοδομεισθε εις κατοικητηριον του ΘΥ εν ΠΝΙ.

Κεφαλαιο 3

1 - 7

Τουτο χαριν εγω Παυλος ο δεσμιος του ΧΡΥ ΙΗΥ υπερ υμων των εθνων - ει γε ηκουσατε την οικονομιαν της χαριτος του ΘΥ της δοθεισης μοι εις υμας, κατα αποκαλυψιν εγνωρισθη μοι το μυστηριον, καθως προεγραψα εν ολιγω, προς ο δυνασθε αναγινωσκοντες νοησαι την συνεσιν μου εν τω μυστηριω του ΧΡΥ, ο ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ΑΝΩΝ ως νυν απεκαλυφθη τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν ΠΝΙ, ειναι τα εθνη συγκληρονομα και συσσωμα και συμμετοχα της επαγγελιας εν ΧΡΩ ΙΗΥ δια του ευαγγελιου, ου εγενηθην διακονος κατα την δωρεαν της χαριτος του ΘΥ της δοθεισης μοι κατα την ενεργειαν της δυναμεως του ΘΥ.

8 - 19

Εμοι τω ελαχιστοτερω παντων εδοθη η χαρις αυτη, τοις εθνεσιν ευαγγελισασθαι το ανεξιχνιαστον πλουτος του ΧΡΥ και φωτισαι παντας τις η οικονομια του μυστηριου του αποκεκρυμμενου απο των αιωνων εν τω ΘΩ τω τα παντα κτισαντι, ινα γνωρισθη νυν ταις αρχαις και ταις εξουσιαις εν τοις επουρανιοις δια της εκκλησιας η πολυποικιλος σοφια του ΘΥ, κατα προθεσιν των αιωνων ην εποιησεν εν τω ΚΩ ΙΗΥ τω ΚΩ ημων, εν ω εχομεν την παρρησιαν και προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου. διο αιτουμαι μη εγκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ ημων, ητις εστιν δοξα ημων. Τουτου χαριν καμπτω τα γονατα μου προς τον ΠΡΑ, εξ ου πασα πατρια εν ουρανοις και επι γης ονομαζεται, ινα δω υμιν κατα το πλουτος της δοξης αυτου δυναμει κραταιωθηναι δια του ΠΝΣ αυτου εις τον εσω ανθρωπον, κατοικησαι τον ΧΝ δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων, εν αγαπη ερριζωμενοι και τεθεμελιωμενοι, ινα εξισχυσητε καταλαβεσθαι συν πασιν τοις αγιοις τι το πλατος και μηκος και υψος και βαθος, γνωναι τε την υπερβαλλουσαν της γνωσεως αγαπην του ΧΡΥ, ινα πληρωθη παν το πληρωμα του ΘΥ.

20 - 21

Τω δε δυναμενω παντα ποιησαι υπερεκπερισσου ων αιτουμεθα η νοουμεν κατα την δυναμιν την ενεργουμενην εν ημιν, αυτω η δοξα εν τη εκκλησια και εν ΧΡΩ ΙΗΥ εις πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων, αμην.

Κεφαλαιο 4

1 - 7

Παρακαλω ουν υμας εγω ο δεσμιος εν ΚΩ αξιως περιπατησαι της κλησεως ης εκληθητε, μετα πασης ταπεινοφροσυνης και πραυτητος, μετα μακροθυμιας, ανεχομενοι αλληλων εν αγαπη, σπουδαζοντες τηρειν την ενοτητα του ΠΝΣ εν τω συνδεσμω της ειρηνης· Εν σωμα και εν ΠΝΑ, καθως και εκληθητε εν μια ελπιδι της κλησεως υμων· εις ΚΣ, μια πιστις, εν βαπτισμα, εις ΘΣ και ΠΗΡ παντων, ο επι παντων και δια παντων και εν πασιν. Ενι δε εκαστω ημων εδοθη η χαρις κατα το μετρον της δωρεας του ΧΡΥ. διο λεγει·

8

αναβας εις υψος ηχμαλωτευσεν αιχμαλωσιαν,
εδωκεν δομα τοις ανθρωποις.

9 - 16

το δε ανεβη τι εστιν, ει μη οτι και κατεβη εις τα κατωτερα της γης; ο καταβας αυτος εστιν και ο αναβας υπερανω παντων των ουρανων, ινα πληρωση τα παντα. Και αυτος δεδωκεν τους μεν αποστολους, τους δε προφητας, τους δε ευαγγελιστας, τους δε ποιμενας και διδασκαλους, προς τον καταρτισμον των αγιων εις εργον διακονιας, εις οικοδομην του σωματος του ΧΡΥ, μεχρι καταντησωμεν οι παντες εις την ενοτητα της πιστεως και της επιγνωσεως του ΥΙΥ του ΘΥ, εις ανδρα τελειον, εις μετρον ηλικιας του πληρωματος του ΧΥ, ινα μηκετι ωμεν νηπιοι, κλυδωνιζομενοι και περιφερομενοι παντι ανεμω της διδασκαλιας εν τη κυβεια των ανθρωπων, εν πανουργια προς την μεθοδειαν της πλανης, αληθευοντες δε εν αγαπη αυξησωμεν εις αυτον τα παντα, ος εστιν η κεφαλη του ΧΡΥ, εξ ου παν το σωμα συναρμολογουμενον και συμβιβαζομενον δια πασης αφης της επιχορηγιας και ενεργειαν εν μετρω ενος εκαστου μερους την αυξησιν του σωματος ποιειται εις οικοδομην εαυτου εν αγαπη.

17 - 25

Τουτο ουν λεγω και μαρτυρομαι εν ΚΩ, μηκετι υμας περιπατειν, καθως και τα εθνη περιπατει εν ματαιοτητι του νοος αυτων, εσκοτωμενοι τη διανοια οντες, απηλλοτριωμενοι της ζωης του ΘΥ δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις, δια την πορρωσιν της καρδιας αυτων, οιτινες απηλγηκοτες εαυτους παρεδωκαν τη ασελγεια εις εργασιαν ακαθαρσιας πασης εν πλεονεξια. Υμεις δε ουχ ουτως εμαθετε τον ΧΡΝ ει γε αυτον ηκουσατε και εν αυτω εδιδαχθητε, καθως εστιν αληθεια εν τω ΙΗΥ, αποθεσθαι υμας κατα την προτεραν αναστροφην τον παλαιον ανθρωπον τον φθειρομενον κατα τας επιθυμιας της απατης, ανανεουσθαι δε τω ΠΝΙ του νοος υμων και ενδυσασθε τον καινον ανθρωπον τον κατα ΘΝ κτισθεντα εν δικαιοσυνη και οσιοτητι της αληθειας. αποθεμενοι το ψευδος λαλειτε αληθειαν εκαστος μετα του πλησιον αυτου, οτι εσμεν αλληλων μελη.

26 - 27

·οργιζεσθε και μη αμαρτανετε· ο ηλιος μη επιδυετω επι παροργισμω υμων, μηδε διδοτε τοπον τω διαβολω.

28

·ο κλεπτων μηκετι κλεπτετω, μαλλον δε κοπιατω εργαζομενος ταις χερσιν το αγαθον, ινα εχη μεταδιδοναι τω χρειαν εχοντι.

29

·πας λογος σαπρος εκ του στοματος υμων μη εκπορευεσθω, αλλα ει τις αγαθος προς οικοδομην της χρειας, ινα δω χαριν τοις ακουουσιν.

30

·και μη λυπειτε το ΠΝΑ το αγιον του ΘΥ, εν ω εσφραγισθητε εις ημεραν απολυτρωσεως.

31 - 32

·πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια αρθητω αφ' υμων συν παση κακια. γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι, ευσπλαγχνοι, χαριζομενοι εαυτοις, καθως και ο ΘΣ εν ΧΡΩ εχαρισατο υμιν.

Κεφαλαιο 5

1 - 2

Γινεσθε ουν μιμηται του ΘΥ ως τεκνα αγαπητα και περιπατειτε εν αγαπη, καθως και ο ΧΣ ηγαπησεν ημας και παρεδωκεν εαυτον υπερ ημων προσφοραν και θυσιαν τω ΘΩ εις οσμην ευωδιας.

3 - 14

Πορνεια δε και ακαθαρσια πασα η πλεονεξια μηδε ονομαζεσθω εν υμιν, καθως πρεπει αγιοις, και αισχροτης και μωρολογια και ευτραπελια, α ουκ ανηκεν, αλλα μαλλον ευχαριστια. τουτο γαρ ιστε γινωσκοντες, οτι πας πορνος η ακαθαρτος η πλεονεκτης, ο εστιν ειδωλολατρης, ουκ εχει κληρονομιαν εν τη βασιλεια του ΧΥ και ΘΥ. Μηδεις υμας απατατω κενοις λογοις· δια ταυτα γαρ ερχεται η οργη του ΘΥ επι τους υιους της απιστιας. μη ουν γινεσθε συμμετοχοι αυτων· ητε γαρ ποτε σκοτος, νυν δε φως εν ΚΩ· ωσπερ τεκνα φωτος περιπατειτε - ο γαρ καρπος του ΠΝΣ εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια - δοκιμαζοντες τι εστιν ευαρεστον τω ΚΩ, και μη συγκοινωνειτε τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους, μαλλον δε και ελεγχετε. τα γαρ κρυφη γινομενα υπ' αυτων αισχρον εστιν και λεγειν, τα δε παντα ελεγχομενα υπο του φωτος φανερουται, παν γαρ το φανερουμενον φως εστιν. διο λεγει· εγειρε, ο καθευδων, και αναστα εκ νεκρων, και επιφαυσει σοι ο ΧΡΣ.

15 - 20

Βλεπετε ουν ακριβως πως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ' ως σοφοι, εξαγοραζομενοι τον καιρον, οτι αι ημεραι πονηραι εισιν. δια τουτο μη γινεσθε αφρονες, αλλα συνιετε τι το θελημα του ΧΡΥ. και μη μεθυσκεσθε οινω, εν ω εστιν ασωτια, αλλα πληρουσθε εν πνευματι, λαλουντες εαυτοις εν ψαλμοις και υμνοις και ωδαις, αδοντες και ψαλλοντες τη καρδια υμων τω ΚΩ, ευχαριστουντες παντοτε υπερ παντων εν ονοματι του ΚΥ ημων ΙΗΥ ΧΥ τω ΘΩ και ΠΡΙ.

21 - 24

Υποτασσομενοι αλληλοις εν φοβω ΧΡΥ, αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν ως τω ΚΩ, οτι ανηρ εστιν κεφαλη της γυναικος ως και ο ΧΡΣ κεφαλη της εκκλησιας, αυτος σωτηρ του σωματος· αλλα οτι η εκκλησια υποτασσεται τω ΧΡΩ, ουτως και αι γυναικες τοις ανδρασιν εν παντι.

25 - 33

Οι ανδρες, αγαπατε τας γυναικας, καθως και ο ΧΡΣ ηγαπησεν την εκκλησιαν και εαυτον παρεδωκεν υπερ αυτης, ινα αυτην αγιαση καθαρισας τω λουτρω του υδατος εν ρηματι, ινα παραστηση αυτος εαυτω ενδοξον την εκκλησιαν, μη εχουσαν σπιλον η ρυτιδα η τι των τοιουτων, αλλ' ινα η αγια και αμωμος. ουτως οφειλουσιν και οι ανδρες αγαπαν τας εαυτων γυναικας ως τα εαυτων σωματα. ο αγαπων την εαυτου γυναικα εαυτον αγαπα. Ουδεις γαρ ποτε την εαυτου σαρκα εμισησεν αλλα εκτρεφει και θαλπει αυτην, καθως και ο ΧΡΣ την εκκλησιαν, οτι μελη εσμεν του σωματος αυτου. αντι τουτου καταλειψει ανθρωπος τον ΠΝΑ και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικα αυτου, και εσονται οι δυο εις σαρκαν μιαν. το μυστηριον τουτο μεγα εστιν· εγω δε λεγω εις ΧΡΝ και εις την εκκλησιαν. πλην και υμεις οι καθ' ενα, εκαστος την εαυτου γυναικα ουτως αγαπατω ως εαυτον, η δε γυνη ινα φοβηται τον ανδρα.

Κεφαλαιο 6

1 - 3

Τα τεκνα, υπακουετε τοις γονευσιν υμων εν ΚΩ· τουτο γαρ εστιν δικαιον. τιμα τον πατερα σου και την μητερα, ητις εστιν εντολη πρωτη εν επαγγελια, ινα ευ σοι γενηται και εση μακροχρονιος επι της γης.

4

Και οι πατερες, μη παροργιζετε τα τεκνα υμων αλλα εκτρεφετε αυτα εν παιδεια και νουθεσια ΚΥ.

5 - 8

Οι δουλοι, υπακουετε τοις κυριοις κατα σαρκα μετα φοβου και τρομου εν απλοτητι της καρδιας υμων ως τω ΧΡΩ, μη κατ' οφθαλμοδουλιαν ως ανθρωπαρεσκοι αλλ' ως δουλοι ΧΡΥ ποιουντες το θελημα του ΘΥ εκ ψυχης, μετ' ευνοιας δουλευοντες ως τω ΚΩ και ουκ ανθρωποις, ειδοτες οτι εκαστος εαν τι ποιη αγαθον, τουτο κομισεται παρα ΚΥ ειτε δουλος ειτε ελευθερος.

9

Και οι κυριοι, τα αυτα ποιειτε προς αυτους, ανιεντες την απειλην, ειδοτες οτι και αυτων και υμων ο ΚΣ εστιν εν ουρανοις και προσωπολημψια ουκ εστιν παρ' αυτω.

10 - 20

Του λοιπου, δυναμουσθε εν ΚΩ και εν τω κρατει της ισχυος αυτου. ενδυσασθε την πανοπλιαν του ΘΥ προς το δυνασθαι στηναι προς τας μεθοδειας του διαβολου· οτι ουκ εστιν υμιν η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας μεθοδιας, προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους τουτου, προς τα πνευματικα της πονηριας. δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του ΘΥ, ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι. στητε ουν περιζωσαμενοι την οσφυν υμων εν αληθεια και ενδυσαμενοι τον θωρακα της δικαιοσυνης και υποδησαμενοι τους ποδας εν ετοιμασια του ευαγγελιου της ειρηνης, εν πασιν αναλαβοντες τον θυρεον της πιστεως, εν ω δυνησεσθε παντα τα βελη του πονηρου πεπυρωμενα σβεσαι· και την περικεφαλαιαν του σωτηριου δεξασθε και την μαχαιραν του ΠΝΣ, ο εστιν ρημα ΘΥ. Δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχομενοι εν παντι καιρω εν ΠΝΙ, και εις αυτο αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων και υπερ εμου, ινα μοι δοθη λογος εν ανοιξει του στοματος μου, εν παρρησια γνωρισαι το μυστηριον του ευαγγελιου, υπερ ου πρεσβευω εν αλυσει, ινα αυτο παρρησιασωμαι ως δει με λαλησαι.

21 - 24

Ινα δε ειδητε τα κατ' εμε, τι πρασσω, παντα γνωρισει υμιν Τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος εν ΚΩ, ον επεμψα προς υμας εις αυτο τουτο, ινα γνωτε τα περι ημων και παρακαλεση τας καρδιας υμων. Ειρηνη τοις αγιος και αγαπη μετα πιστεως απο ΘΥ ΠΡΣ και ΚΥ ΙΗΥ ΧΡΥ. η χαρις μετα παντων των αγαπωντων τον ΚΝ ημων ΙΗΝ ΧΡΝ εν αφθαρσια.

THE END