B
a
c
K

T
o

T
o
p


Download PDF file

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

1 - 3

Παυλος δεσμιος ΧΥ ΙΥ και Τιμοθεος ο αδελφος Φιλημονι τω αγαπητω και συνεργω ημων και Απφια τη αδελφη και Αρχιππω τω συστρατιωτη ημων και τη κατ’ οικον σου εκκλησια, χαρις υμιν και ειρηνη απο ΘΥ ΠΡΣ ημων και ΚΥ ΙΥ ΧΥ.

4 - 7

Ευχαριστω τω ΘΩ μου παντοτε μνειαν σου ποιουμενος επι των προσευχων μου, ακουων σου την αγαπην και την πιστιν, ην εχεις προς τον ΚΝ ΙΝ και εις παντας τους αγιους, οπως η κοινωνια της πιστεως σου ενεργης γενηται εν επιγνωσει παντος αγαθου του εν ημιν εις ΧΝ. χαραν γαρ πολλην εσχον και παρακλησιν επι τη αγαπη σου, οτι τα σπλαγχνα των αγιων αναπεπαυται δια σου, αδελφε.

8 - 13

Διο πολλην εν ΧΩ παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον δια την αγαπην μαλλον παρακαλω, τοιουτος ων ως Παυλος πρεσβυτης νυνι δε και δεσμιος ΧΥ ΙΥ· παρακαλω σε περι του εμου τεκνου, ον εγεννησα εν τοις δεσμοις, Ονησιμον, τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εμοι ευχρηστον, ον ανεπεμψα σοι, αυτον, τουτ’ εστιν τα εμα σπλαγχνα· ον εγω εβουλομην προς εμαυτον κατεχειν, ινα υπερ σου μοι διακονη εν τοις δεσμοις του ευαγγελιου.

14 - 16

χωρις δε της σης γνωμης ουδεν ηθελησα ποιησαι, ινα μη ως κατα αναγκην το αγαθον σου η αλλα κατα εκουσιον. Ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν, ινα αιωνιον αυτον απεχης, ουκετι ως δουλον αλλ’ υπερ δουλον, αδελφον αγαπητον, μαλιστα εμοι, ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν ΚΩ.

17 - 20

ει ουν με εχεις κοινωνον, προσλαβου αυτον ως εμε. ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει, τουτο εμοι ελλογα. εγω Παυλος εγραψα τη εμη χειρι, εγω αποτισω· ινα μη λεγω σοι οτι και σεαυτον μοι προσοφειλεις. ναι αδελφε, εγω σου οναιμην εν ΚΩ· αναπαυσον μου τα σπλαγχνα εν ΧΩ.

21 - 25

Πεποιθως τη υπακοη σου εγραψα σοι, ειδως οτι και υπερ α λεγω ποιησεις. αμα δε και ετοιμαζε μοι ξενιαν· ελπιζω γαρ οτι δια των προσευχων υμων χαρισθησομαι υμιν. Ασπαζεται σε Επαφρας ο συναιχμαλωτος μου εν ΧΩ ΙΥ, Μαρκος, Αρισταρχος, Δημας, Λουκας, οι συνεργοι μου. Η χαρις μεθ υμων.

THE END